Táto stránka používa Cookies. S používaním Cookies môžete súhlasiť alebo si upraviť nastavenia Cookies.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies
#6126 gs-3-2
#4961 gs3 MP
#4962 gs3 mp2

Kávovar La Marzocco GS3 MP

Gs3 je pokračovaním vývoja legendárnych modelov gs, ktorý bol predstavený v roku 2007. Gs je talianska skratka pre označenie gruppo saturo (saturovaná hlava). Priamo na saturovanej hlave je umiestnený nanometer (MP verzia). Disponuje rovnakými technickými vlastnosťami ako modely gb5 a fb80.

 

Prevedenie:
Počet hláv: 1
Kon­fi­gu­rá­cia: MP/ mechanické pádlo: Táto kon­fi­gu­rá­cia umož­ňu­je baris­to­vi manu­ál­ne ovlá­dať pred-infúz­ny tlak a čas príp­ra­vy espres­sa. baris­ta spus­tí a zasta­ví espres­so, tak aby dosia­hol poža­do­va­ný objem kávy.

Špecifikácie:

Výška: 35,50cm
Šírka: 43cm
Dĺžka: 53cm
Váha: 34,5kg
Napájanie: 1x220V, 1x110V
Príkon: 2120 (220V), 1620 (110V)
Kávový bojler: 1,5l
Parný bojler: 3,5l

 • Dual Boj­ler: Samos­tat­ný boj­ler pre opti­ma­li­zo­va­né extrak­tu espres­sa a samos­tat­ný boj­ler pre nasta­vi­teľ­ný tlak pary.
 • Satu­ro­va­ná hlava
 • Digi­tál­ny display
 • Mož­nosť pre­vádz­ky pri polo­vič­nom výkone
 • Izo­lo­va­né Bojlere
 • Dual PID — káva, para
 • Nádrž­ka na vodu
 • kónické pádlo- len MP

Príplatkové možnosti:

 • Per­so­na­li­zo­va­né far­by ‑prí­plat­ko­vá možnosť
  Pris­pô­so­be­nie far­by pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru z kata­ló­gu RAL.
Typ kávovaru
Pákový
3605x